Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o. rešpektuje svojich zákazníkov, používateľov služieb, dodávateľov a obchodných partnerov, s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a v rámci poskytovaných služieb/ produktov dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, menovite na dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kompletné informácie GDPR, platné od 21. 9. 2023 (verzia č.11.) si môžete pozrieť tu.